Your Locality:
Kharkiv, Ukraine

Number of publications: 2

Стешенко О. Д., Бєлашова В. О. Дослідження ризиків та страхування в готельно-ресторанному бізнесі та управління ними // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №21.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)