Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 1

Кіблик Д. О. Дослідження деградації під впливом радіації на HD-камері на основі матриці CMOS // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №21.


Branch of science: Physics and mathematics
Read onlineDownload article (pdf)