Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 1

Безвугляк Р. Ю., Войтко С. В. Дослідження результатів діяльності торгово-промислової палати у системі економічних відносин // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №21.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)