Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 2

Телегуз А. В. Причини та наслідки голодомору 1932–1933 рр. як прояв національної політики комуністичного режиму СРСР // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №21.


Branch of science: Historical science
Read onlineDownload article (pdf)