Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 2

Медзатий М. С. Порівняльний аналіз прогнозу і планування продажів консервації та пива на ринку роздрібної торгівлі // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №21.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)