Your Locality:
Kharkiv, Ukraine

Number of publications: 1

Матвєєва Н. М., Котельнікова І. В. Концепція «зеленої економіки» та можливості її застосування в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №20.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)