Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 2

Яненкова І. Г. Використання цифрових технологій в системі освіти для забезпечення формування її нової якості // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №20.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)