Your Locality:
Ternopil, Ukraine

Number of publications: 1

Стрельбіцька Н. Є., Сороківська Р. Б. Сучасні підходи до управління ризиками міжнародних корпорацій // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №2.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)