Your Locality:
Ivano-Frankivsk, Ukraine

Number of publications: 1

Новосядлий С. П., Гуменюк Н. Т. Особливості формування польових транзисторів Шотткі із самосуміщеним затвором на основі нітриду та силіциду вольфраму // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №2.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)