Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 1

Пасічник С. В. Захист прав людини в системі правоохоронних органів (поліції) // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №2.


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)