Your Locality:
Kharkiv, Ukraine

Number of publications: 1

Федорченко А. М., Олійник Т. М. Єдина національна мережа поштового зв’язку: проблеми діяльності національного оператора на ринку поштових послуг // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №19.


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)