Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 1

Матюха М. М., Ременний А. Д. Економічне підґрунтя визначення власного капіталу з метою організації обліку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №18.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)