Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 14

Матюха М. М., Кулик Л. В. Вдосконалення організації обліку оплати праці на підприємстві // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №17.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Матюха М. М., Лук’янова А. Г. Удосконалення обліку і аналізу дебіторської заборгованості // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №17. 


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)