Your Locality:
Odessa, Ukraine

Number of publications: 2

Салавеліс А. Д., Павловський С. Н. Використання модифікованих крохмалів у виробництві нових видів соусів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №16.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)