Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 2

Зубченко Д. М., Стеценко В. А. Формування конкурентних переваг малого підприємства торгівлі // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №11.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Омельченко Т. О., Шевченко О. Г. Врахування принципів сегментування при формуванні асортименту // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №11.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)