Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 1

Зубченко Д. М., Стеценко В. А. Формування конкурентних переваг малого підприємства торгівлі // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №11.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)