Токарєва К. О., Глушко Д. О. Податкова безпека як важлива складова фінансової безпеки держави // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №10.


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)