Нікіпєлова Є. М. Сутність поняття “безпека” та його використання у системі державного управління й міжнародних відносин // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №10.


Branch of science: Public administration
Read onlineDownload article (pdf)