Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 1

Бендерська О. В., Левківська Т. М., Бессараб О. С. Технологічні аспекти показника «Активність води» та його вплив на якість томатних соусів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №10.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)