Your Locality:
Kharkiv, Ukraine

Number of publications: 2

Бутко О. А. Видача особи, яка вчинила кримінальне правопорушення (екстрадиція): окремі теоретичні та практичні аспекти // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №10.


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)