Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 2

Молнар В. В. Математичне моделювання в оцінці ринкової вартості підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №10.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)