Латинін М. А., Лукашов О. О. Концептуальні підходи до державного регулювання стратегічного розвитку регіону за кордоном // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №9.


Branch of science: Public administration
Read onlineDownload article (pdf)