Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 2

Кононенко Г. І. Формування системи управління конкурентними перевагами підприємств швейної промисловості // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №7.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)