Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 2

Миколайчук І. П., Стрижак Ю. О. Компетентнісний підхід в системі управління персоналом // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №18.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)