Your Locality:
Lviv, Ukraine

Number of publications: 1

Островська Г. В. Сучасний стан та перспективи розвитку організованого туризму у Львівській області // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №18.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)