Your Locality:
Lviv, Ukraine

Number of publications: 4

Лакіза В. В., Пенгрин С. М. Індустріальний туризм в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №18.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Лакіза В. В., Гавриліна Д. В. Особливості моніторингу тіньового ринку деревини в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №18.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)