Your Locality:
Chernivtsi, Ukraine

Number of publications: 2

Ротар А. Є. Реалізація політики децентралізації місцевих органів влади в умовах забезпечення їх фінансової самостійності // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №18.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)