Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 1

Швидка О. В. Використання мобільних додатків для просування продукції // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №18.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)