Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 33

Коваленко Д. І., Ломако К. В. Методичні підходи до оцінки рівня фінансово-економічної безпеки підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №18.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)