Your Locality:
Kharkiv, Ukraine

Number of publications: 8

Полчанінова І. Л., Лохман В. В. Функціонально-логічне моделювання розвитку підприємств санаторно-курортного комплексу в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №17.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)