Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 1

Коваленко Д. І., Гриненко Т. О. Особливості формування фінансових ресурсів малих підприємств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №15.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)