Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 8

Матюха М. М., Чистоколова А. І. Удосконалення організації обліку кредитних операцій в умовах становлення ринкових відносин // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №15.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)