Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 30

Коваленко Д. І., Гриненко Т. О. Особливості формування фінансових ресурсів малих підприємств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №15.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Коваленко Д. І., Гуминюк П. П. Діагностика ліквідності та платоспроможності у системі антикризового управління // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №15.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)