ВУЗ / Место работы:
BeeMiner Ltd. (Kyiv, Ukraine)

Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 1

Русіна Ю. О., Острякова В. Ю. Удосконалення системи управління інформаційною безпекою на підприємстві // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №14.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)