Your Locality:
Chernivtsi, Ukraine

Number of publications: 2

Кифяк О. В., Урда В. Д. Маркетинг у cоціальних медіа (SMM) як інструмент просування товарів та послуг // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №14.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)