Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 5

Дончевська Р. С., Двірна Ю. О. Конкурентоспроможність зерна кукурудзи різних сортів, що використовується для виробництва харчових продуктів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №13.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)