Латинін М. А., Заскалкіна О. М. Перспективи розвитку механізмів державного регулювання інституціонального середовища в аграрному секторі економіки України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №10.


Branch of science: Public administration
Read onlineDownload article (pdf)