Автор ВУЗ / Место работы Number of publications
O. Bochko Lviv National Environmental University (Lviv, Ukraine) 1
Obelets T. A. National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" (Kiev, Ukraine) 2
Oblaukhov V. Yu. National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" (Kiev, Ukraine) 1
Obolentseva L. V. O. M. Beketov National University of Urban Economy (Kharkiv, Ukraine) 7
Obreshkova N. South-West University "Neofit Rilski" (Blagoevgrad, Bulgaria) 0
Obruchnikova Nataliia SHEE "University Education Management" NAPS of Ukraine (Kyiv, Ukraine) 1
Obshta Anatoliy National University "Lviv Polytechnic" (Lviv, Ukraine) 1
Obushenko T. I. National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" (Kiev, Ukraine) 7
Obоrska I. S. National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (Kiev, Ukraine) 1
Ocheretianyi A. S. University of Economics and Law "KROK" (Kyiv, Ukraine) 1
Ocheretna A. V. National University of Food Technologies (Kyiv, Ukraine) 2
Ochilov M. A. Karshi Engineering Economics Institute (Karshi, Uzbekistan) 1
Ochilova Z. M. Karshi branch of Tashkent University of information technologies (Karshi, Uzbekistan) 1
Odilov B. А. Andijan Engineering Institute (Andijan, Uzbekistan) 1
Odinaeva N. L. Bukhara State University (Bukhara, Uzbekistan) 2
Odnokoz Victoria Institute of Business "Strategy" (Zhovti Vody) 1
Odnoletok M. I. Kiev National University of Technology and Design (Kiev, Ukraine) 1
Odylova D. B. Tashkent medical Institute Postgraduate Education (Tashkent, Uzbekistan) 1
Odylova D. Y. Samarkand institute of economics and service (Samarkand, Uzbekistan) 1
Odynets R. V. Kiev National University of Technology and Design (Kiev, Ukraine) 1
Odіntsova T. M. University of Banking of National Bank of Ukraine (Kyiv, Ukraine) 1
Ogdanskyy I. F. SHEE “Prydneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture” (Dnepr, Ukraine) 1
Ogirko O. I. Lviv State University of Internal Affairs (Lviv, Ukraine) 1
Ogiyenko I. V. Kharkiv University (Kharkiv, Ukraine) 1
Страницы:123...910