logo-text-ua

DOI - це ідентифікатор цифрового об'єкту, а саме позначення сторінки Інтернет-сайту, яке не може бути змінено або видалено. Сайт можна видалити, змінити його вміст, але сторінка, якій присвоїли DOI, залишається незмінною.

DOI-це стандарт, з яким працюють видавництва з усього світу. Крім того, світове наукове співтовариство не визнає електронні публікації без номера DOI, оскільки без нього стаття недостатньо стабільна в Інтернеті і може зникнути, що негативно позначається на індексуванні цитованості.

Переваги використання ідентифікатора цифрового об'єкта DOI:

1. DOI значно полегшує процедури цитування, пошуку та локалізації наукової публікації.
2. Код, який, на відміну від бібліографічного посилання, може бути розпізнаний без помилок.
3. Збільшення кількості опублікованих робіт.
4. DOI є невід'ємним атрибутом системи наукової комунікації за рахунок ефективного забезпечення процесів обміну науковою інформацією.
5. Підвищення кількості цитованості робіт за номером DOI.
6. Зниження втрати посилань.
7. Індексація цитованості або облік посилань у відомих базах даних.
8.
За допомогою номера DOI робота може потрапити в Scopus і Web of Science. У разі якщо на статтю автора з DOI посилатиметься вчений у своїй публікації в журналі, включеному в Web of Science і Scopus, то такий твір автоматично потрапляє в Web of Science і Scopus і отримує в ньому свій власний індекс цитованості.

9. DOI, навіть при наявності помилок у бібліографічному описі, дозволяє врахувати цитування.
10. Захист інтелектуальної власності.

Пошук за номером DOI здійснюється на сайтах International DOI Foundation (IDF) і CrossRef.