Releases of the International Scientific Journal "Internauka". Series: "Economic Sciences"
ХXIV International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 09/28/2017 (Joint conference with the International Scientific Centre)

XІ International scientific and practical conference «Scientific debate: the issue of Economy and Finance», 09/29/2017 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

X International scientific-practical conference "Actual problems of Economics and Finance", 07/31/2017 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

XXII International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 07/28/2017 (Joint conference with the International Scientific Centre)

XXI International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 06/29/2017 (Joint conference with the International Scientific Centre)

IX International scientific and practical conference «The global problems of economy and finance», 05/31/2017 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

XX International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 05/30/2017 (Joint conference with the International Scientific Centre)

"Trends in the development of national economies: economic and legal dimension" 18-19.05.2017 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Council)

XIX International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 04/27/2017 (Joint conference with the International Scientific Centre)

IX International scientific-practical conference "Scientific debate: the issue of economy and financ", 03/31/2017 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

XVIII International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 03/30/2017 (Joint conference with the International Scientific Centre)

ISPC «Economics, Finance and Management in the XXI Century: Analysis of Trends and Development Prospects», March 20–23, 2017 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

VIII International scientific-practical conference "The global problems of economy and finance", 02/27/2017 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

XVII International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 02/27/2017 (Joint conference with the International Scientific Centre)

VIII International scientific and practical conference "Actual problems of economy and finance", 01/31/2017 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

XVI International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 01/30/2017 (Joint conference with the International Scientific Centre)

XV International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 12/28/2016 (Joint conference with the International Scientific Centre)

VIII International scientific-practical conference "Scientific debate: the issue of economy and financ", 28.12.2016 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

VII International scientific-practical conference "The global problems of economy and finance", 30.11.2016 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

XIV International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 11/29/2016 (Joint conference with the International Scientific Centre)

VII International scientific and practical conference "Actual problems of economy and finance", 10/31/2016 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

XIІI International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 10/28/2016 (Joint conference with the International Scientific Centre)

VII International scientific and practical conference «Scientific debate: the issue of economy and finance», 09/30/2016 30.06.2016 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

XII International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 09/29/2016 (Joint conference with the International Scientific Centre)

XІ International scientific-practical conference "Actual problems of modern science", 08/30/2016 (Joint conference with the International Scientific Centre)

ІV International scientific-practical conference "Economics and Management in the XXI century: analysis of trends and prospe", 29.07.2016

X International scientific-practical conference "Actual problems of modern science", 07/28/2016 (Joint conference with the International Scientific Centre)

VІ International Scientific-Practical Conference "Actual problems of Economy and Finance", 30.06.2016 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

IX International scientific-practical conference "Actual problems of modern science", 06/29/2016 (Joint conference with the International Scientific Centre)

VI International scientific-practical conference "Scientific debate: the issue of economy and finance", 31.05.2016 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

VIII International scientific-practical conference "Actual problems of modern science", 05/30/2016 (Joint conference with the International Scientific Centre)

V International scientific-practical conference "The global problems of economy and finance", 29.04.2016 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

VII International scientific-practical conference "Actual problems of modern science", 04/28/2016 (Joint conference with the International Scientific Centre)

VI International scientific-practical conference "Actual problems of modern science", 03/31/2016 (Joint conference with the International Scientific Centre)

ІІ International scientific-practical conference "Economics and Management in the XXI century: analysis of trends and prospe", 30.03.2016

V International Scientific-Practical Conference "Actual problems of Economy and Finance", 21-24.03.2016 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

V International scientific-practical conference "Scientific debate: the issue of economy and finance", 26.06.2016 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

II International Scientific and Practical Conference “Scientific Debate: Actual Problems of Medicine” 02/20/2016 (Joint conference with International Scientific Centre)

IV International scientific-practical conference "Actual problems of modern science", 12/29/2015 (Joint conference with the International Scientific Centre)

IV International scientific-practical conference "The global problems of economy and finance", 28.12.2015 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

IV International scientific-practical conference "Actual problems of economy and finance", 30.11.2015 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

IV International scientific-practical conference "Scientific debate: the issue of economy and finance", 29.10.2015 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

International scientific and practical conference “Scientific debate: actual problems of medicine” 10/28/2015 (Joint conference with International Scientific Centre)

III International scientific-practical conference "The global problems of economy and finance," 9/30/2015 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

III International scientific-practical conference "Actual problems of economy and finance," 8/31/2015 (Joint Conference with the Financial and Economic Scientific Union

"The scientific debate: the issue of Economy and Finance", 30.06.2015 (Joint conference with Financial and Economic Scientific Union)

Actual problems of modern science, 06/29/2015 (joint conference with the International Scientific Centre)

Global problems of the economy and finances, 28.05.2015 (Joint conference with Financial and Economic Scientific Union)

Actual problems of the economy and finances, 29.04.2015 (Joint conference with Financial and Economic Scientific Union)

Scientific debate: the issue of Economy and Finance, 03/31/2015 (Joint Conference on Financial and Economic scientific board)

Actual problems of the modern science, 27.03.2015 (Joint conference with International Scientific Center)

Global problems economic and finance, 27.02.2015 (Joint conference with the financial and economic research council)Гацька Л. П. «Зелені» перспективи фінансового розвитку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №6.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Головачко В. М., Максименко Д. В., Перевузник Т. М. Тенденції зростання заробітної плати // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №6.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Коваленко Д. І., Нехороших В. О. Оцінювання рівня фінансово-економічної безпеки підприємства в умовах нестабільності: теоретико-методичний аспект // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №6.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Ігнатенко О. С. Удосконалення механізму кредитування інвестиційної діяльності у агропромисловому комплексі // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №6.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Захарін С. В., Левчук Н. І., Лі Інін Перспективи китайсько-українського співробітництва в контексті реалізації ініціативи «Один пояс – один шлях» // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №6.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Кириченко Д. І., Чан-хі О. С. Конкурентоспроможність вітчизняної агропродовольчої продукції на ринку ЄС: проблеми та перспективи // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №6.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Зось-Кіор М. В., Швидка Ю. А. Особливості управління ризиками в інноваційній діяльності для формування умов сталого розвитку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №7.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Солодка Н. В. Концептуальний зміст обліку і внутрішнього аудиту внутрішньогрупових операцій в корпоративному управлінні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №6.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Зось-Кіор М. В., Співак С. І., Калита Є. О. Управління інвестиційно-інноваційною діяльністю в контексті формування умов стійкого розвитку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №5.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Чан-хі О. С., Павловська К. О. Формування механізму регулювання агропродовольчого ринку в сучасних умовах господарювання // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №6.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Бондарчук Л. В., Булаєнко А. О. Сучасні системи управління персоналом та їх вплив на ефективність роботи підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №6.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Зось-Кіор М. В., Брижань К. О. Управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах нестабільності // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №6.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Sargsyan L., Harutyunyan H. Impact of FDI on the economy of Armenia // International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". — 2017. — №5.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Sargsyan L. Impact of FDI on economic growth in the world and in Armenia // International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". — 2017. — №5.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Снеткова А. В. Вплив амортизаційної політики підприємства на її інвестиційний потенціал // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №5.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Цибульник М. О. Концептуальні засади організації бухгалтерського обліку та звітності недержавних пенсійних фондів в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №5.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Галькевич М. В. Обґрунтування принципів забезпечення ефективності управління потенціалом конкурентоспроможності на транспортних підприємствах // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №5.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Семенець Ю. О. Аналіз стану фінансування системи вищої освіти в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №5.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Токар Я. І., Гоблик В. В., Реслер М. В. Фінансові важелі державної підтримки зайнятості на депресивних територіях  // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №5.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Камінський О. Є. Мікроекономічний аналіз парадигми хмарних обчислень // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №6.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload
Страницы:12345