logo-text-en


Releases of the International Scientific Journal "Internauka". Series: "Economic Sciences"
X International scientific-practical conference "Actual problems of Economics and Finance", 07/31/2017 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

XXII International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 07/28/2017 (Joint conference with the International Scientific Centre)

XXI International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 06/29/2017 (Joint conference with the International Scientific Centre)

IX International scientific and practical conference «The global problems of economy and finance», 05/31/2017 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

XX International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 05/30/2017 (Joint conference with the International Scientific Centre)

"Trends in the development of national economies: economic and legal dimension" 18-19.05.2017 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Council)

XIX International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 04/27/2017 (Joint conference with the International Scientific Centre)

IX International scientific-practical conference "Scientific debate: the issue of economy and financ", 03/31/2017 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

XVIII International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 03/30/2017 (Joint conference with the International Scientific Centre)

ISPC «Economics, Finance and Management in the XXI Century: Analysis of Trends and Development Prospects», March 20–23, 2017 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

VIII International scientific-practical conference "The global problems of economy and finance", 02/27/2017 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

XVII International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 02/27/2017 (Joint conference with the International Scientific Centre)

VIII International scientific and practical conference "Actual problems of economy and finance", 01/31/2017 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

XVI International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 01/30/2017 (Joint conference with the International Scientific Centre)

XV International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 12/28/2016 (Joint conference with the International Scientific Centre)

VIII International scientific-practical conference "Scientific debate: the issue of economy and financ", 28.12.2016 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

VII International scientific-practical conference "The global problems of economy and finance", 30.11.2016 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

XIV International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 11/29/2016 (Joint conference with the International Scientific Centre)

VII International scientific and practical conference "Actual problems of economy and finance", 10/31/2016 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

XIІI International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 10/28/2016 (Joint conference with the International Scientific Centre)

VII International scientific and practical conference «Scientific debate: the issue of economy and finance», 09/30/2016 30.06.2016 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

XII International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 09/29/2016 (Joint conference with the International Scientific Centre)

XІ International scientific-practical conference "Actual problems of modern science", 08/30/2016 (Joint conference with the International Scientific Centre)

ІV International scientific-practical conference "Economics and Management in the XXI century: analysis of trends and prospe", 29.07.2016

X International scientific-practical conference "Actual problems of modern science", 07/28/2016 (Joint conference with the International Scientific Centre)

VІ International Scientific-Practical Conference "Actual problems of Economy and Finance", 30.06.2016 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

IX International scientific-practical conference "Actual problems of modern science", 06/29/2016 (Joint conference with the International Scientific Centre)

VI International scientific-practical conference "Scientific debate: the issue of economy and finance", 31.05.2016 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

VIII International scientific-practical conference "Actual problems of modern science", 05/30/2016 (Joint conference with the International Scientific Centre)

V International scientific-practical conference "The global problems of economy and finance", 29.04.2016 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

VII International scientific-practical conference "Actual problems of modern science", 04/28/2016 (Joint conference with the International Scientific Centre)

VI International scientific-practical conference "Actual problems of modern science", 03/31/2016 (Joint conference with the International Scientific Centre)

ІІ International scientific-practical conference "Economics and Management in the XXI century: analysis of trends and prospe", 30.03.2016

V International Scientific-Practical Conference "Actual problems of Economy and Finance", 21-24.03.2016 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

V International scientific-practical conference "Scientific debate: the issue of economy and finance", 26.06.2016 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

II International Scientific and Practical Conference “Scientific Debate: Actual Problems of Medicine” 02/20/2016 (Joint conference with International Scientific Centre)

IV International scientific-practical conference "Actual problems of modern science", 12/29/2015 (Joint conference with the International Scientific Centre)

IV International scientific-practical conference "The global problems of economy and finance", 28.12.2015 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

IV International scientific-practical conference "Actual problems of economy and finance", 30.11.2015 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

IV International scientific-practical conference "Scientific debate: the issue of economy and finance", 29.10.2015 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

International scientific and practical conference “Scientific debate: actual problems of medicine” 10/28/2015 (Joint conference with International Scientific Centre)

III International scientific-practical conference "The global problems of economy and finance," 9/30/2015 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

III International scientific-practical conference "Actual problems of economy and finance," 8/31/2015 (Joint Conference with the Financial and Economic Scientific Union

"The scientific debate: the issue of Economy and Finance", 30.06.2015 (Joint conference with Financial and Economic Scientific Union)

Actual problems of modern science, 06/29/2015 (joint conference with the International Scientific Centre)

Global problems of the economy and finances, 28.05.2015 (Joint conference with Financial and Economic Scientific Union)

Actual problems of the economy and finances, 29.04.2015 (Joint conference with Financial and Economic Scientific Union)

Scientific debate: the issue of Economy and Finance, 03/31/2015 (Joint Conference on Financial and Economic scientific board)

Actual problems of the modern science, 27.03.2015 (Joint conference with International Scientific Center)

Global problems economic and finance, 27.02.2015 (Joint conference with the financial and economic research council)Приходченко Т. А. Механізм управління економікою регіону // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки" - 2017. - №5.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Безземельна Т. О. Ефективність управління вітчизняними підприємствами: тенденції, напрями підвищення, проблеми оцінювання // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки" - 2017. - №5.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Журибіда Н. Р. Концептуальні підходи до розкриття суті та особливостей економічної безпеки банків  // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки" - 2017. - №5.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Камінський О. Є. Макроекономічний аналіз парадигми хмарних обчислень  // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки" - 2017. - №5.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Солодка О. О. Сегментаційний розріз біржового ринку опціонних контрактів України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки" - 2017. - №5.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Коваленко О. В. Сучасні  тенденції розвитку інноваційної діяльності підприємств  // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки" - 2017. - №5.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Шерстюк О. Л. Ідентифікація та формалізація мети аудиту фінансової інформації // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №3.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Краєвський В. М., Павліщий Д. Принципи і методи створення єдиної (інтегрованої) системи обліку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №3.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Білозор Л. В. Проблеми обліку інтелектуального капіталу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №3.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Стасіневич С. А., Шиндирук І. П. Ринок цінних паперів України: стан та проблеми // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №3.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Дробот Н. М. Напрями удосконалення фінансового забезпечення вищих навчальних закладів в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №3.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Бардаш С. В. Трансформація концептуальних засад державного фінансового контролю // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №3.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Вербій В. П. Проблеми екології та формування екологічної свідомості українського суспільства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №3.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Слободяник А. М., Могилевська О. Ю., Могилевський Ю. В. Перспективи створення інноваційного кластера в київському регіоні за участі ТОВ НВП «БІЛОЦЕРКІВМАЗ» // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №3.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Самофатова В. А. Процес кластеризації як базис сталого розвитку агропродовольчої сфери регіону // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №3.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Лемещенко Н. М. Інституційні аспекти розвитку підприємств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №3.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Броварець О. О., Човнюк Ю.В. Моделі та методи управління бізнес-процесами розвитку техніко-економічних систем сільськогосподарського виробництва // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №3.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Резнік Н. П., Печерський В. В. Державне регулювання як інструмент забезпечення економічної стійкості інтегрованих формувань // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №3.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Кравченко К. В., Хриков Є. М. міжнародний досвід застосування інформаційних та комунікативних технологій щодо підвищення конкурентоспроможності освіті // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №3.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Камінська Т. Г., Шофолов Д. Л. Актуальні питання розвитку кооперації в умовах євроінтеграційної політики України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №3.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload
Страницы:1234