Міжнародна наукова конференція "Science and Global Studies" (Прага, Чехія)


Central European Education Institute (Братислава, Словаччина)

Національний інститут економічних досліджень (Батумі, Грузія)

Батумський навчальний університет навігації (Батумі, Грузія)

Регіональна Академія Менеджменту (Казахстан)

ГО «Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління» (Україна)

Міжрегіональна академія управління персоналом (Україна)

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України (Україна)

Інститут професійних кваліфікацій (Україна)

за підтримки

Фінансово-економічної наукової ради та Видавничого дому «Інтернаука»

 

Шановні колеги!

Запрошуємо вчених і провідних фахівців в галузі економіки, права, державного управління, педагогіки, психології та суміжних дисциплін взяти участь у ІХ Міжнародній науковій конференції  «Science and Global Studies» (Прага, Чехія), яка відбудеться у дистанційній формі «15» червня 2021 року, шляхом обговорення статей на веб-сайті Видавничого дому «Інтернаука». Збірник тез буде розміщений на веб- сайті видавця та у наукометричних базах. Збірнику буде присвоєно ISBN (Чехія).

До участі у конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти, працівники науково-дослідних установ, а, також, практичні працівники, які активно займаються дослідженнями у сфері економічних наук.

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
 • Секція_1. Економіка та управління національним господарством.
 • Секція_2. Міжнародна економіка.
 • Секція_3. Економіка і управління підприємством.
 • Секція_4. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
 • Секція_5. Гроші, фінанси і кредит.
 • Секція_6. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит.
 • Секція_7. Оподаткування та бюджетна система.
 • Секція_8. Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності.
 • Секція_9. Математичні методи в економіці.
 • Секція_10. Державне управління, самоврядування і державна служба.
 • Секція_11. Право.
 • Секція_12. Економіка туризму.
 • Секція_13. Менеджмент.
 • Секція_14. Маркетинг.
 • Секція_15. Психологія, педагогіка, освіта, філософія та філологія.
 • Секція_16. Соціологія.

Сертифікат конференції може вважатися документом, який підтверджує участь у роботі наукової конференції в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС згідно Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти  і науки України від 14.01.2016 № 13*.

Для участі у конференції необхідно не пізніше 14 червня 2021 року:

 • надіслати на електронну адресу Оргкомітету в Україні editor@inter-nauka.com тези доповіді, підготовлені у текстовому редакторі Microsoft Word;
 • заповнити заявку щодо участі у конференції (посилання).

Поштова відправка друкованого збірника тез та сертифіката учасника запланована на 31 липня 2021 року.

Після розгляду оргкомітетом конференції отриманих матеріалів, на електронну адресу автора буде відправлено повідомлення щодо прийняття матеріалів та реквізити для оплати витрат (підготовка до друку та публікація тез, а також для сплати витрат поштової відправки). Після отримання оргкомітетом копії документа про оплату учаснику буде повідомлено (електронною поштою) терміни та умови отримання друкованого варіанту збірника тез та сертифіката учасника*.

Матеріали конференції видаватимуться у вигляді збірника тез доповідей (в електронному та друкованому варіантах). Тези можуть бути написані українською, російською, англійською, словацькою та чеською мовами.

 

Шановні колеги! Інформуємо також про те, що, у разі необхідності, Ви маєте можливість замовити офіційну послугу перевірки на плагіат Вашого наукового дослідження (дисертація, автореферат, стаття тощо) за допомогою ліцензованого програмного забезпечення з наданням офіційного звіту на бланку установи, звернувшись до контактної особи.

Контактна особа: Коваленко Дмитро,

Голова Фінансово-економічної наукової ради

Тел. роб. +38 (044) 222-5889; Тел. моб. +38 (067) 333-4556;

E-mail: editor@inter-nauka.com