Редакція:

Голова редакційної колегії: Курило Володимир Іванович  доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, завідувач кафедри адміністративного та фінансового права Національного університету біоресурсів і природокористування України (Київ, Україна) 

Заступник голови редакційної колегії: Омельчук Василь Андрійович  доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри права Київського кооперативного інституту бізнесу та права (Київ, Україна)

Секретар редакційної колегії: Мушенок Віктор Васильович  доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри загальноправових дисциплін Київського національного торгівельно-економічного університету (Київ, Україна) 

Члени редакційної колегії:

Арістова Ірина Василівна  доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права Сумського національного аграрного університету (Суми, Україна)

Биркович Тетяна Іванівна  доктор наук з державного управління, кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри державного управління та права Київського університету культури (Київ, Україна) 

Бондаренко Ігор Іванович – доктор юридичних наук, професор, президент Міжнародної академії безпеки (Братислава, Словацька Республіка)

Галунько Валентин Васильович  доктор юридичних наук, професор, Науково-дослідний інститут публічного права, директор (Київ, Україна)

Гаруст Юрій Віталійович  доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Сумського державного університету (Суми, Україна) 

Гиренко Інна Володимирівна  доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Національного університету біоресурсів і природокористування України (Київ, Україна)

Глушков Валерій Олександрович  доктор юридичних наук, професор, професор кафедри права Київського кооперативного інституту бізнесу та права (Київ, Україна)

Грохольський Володимир Людвігович  доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кібербезпеки та інформаційного забезпечення Одеського державного університету внутрішніх справ (Одеса, Україна)

Деревянко Богдан Володимирович  доктор юридичних наук, професор, професор кафедри господарського права Донецького юридичного інституту МВС України (Кривий Ріг, Україна) 

Дрозд Олексій Юрійович  доктор юридичних наук, доцент, начальник ад’юнктури і докторантури Національної академії внутрішніх справ (Київ, Україна) 

Дуліба Євгенія Володимирівна  кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права і правосуддя Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені Степана Дем’янчука (Рівне, Україна)

Єлісєєв В’ячеслав Сергійович  доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри екологічного та природоресурсного права Московського державного юридичного університету імені О.Є. Кутафіна (Москва, Російська Федерація)

Ільченко Олександр Васильович  кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Сумського державного університету (Суми, Україна) 

Іманли Магомед Нагі  доктор юридичних наук, професор (Азербайджанська Республіка)

Калюжний Ростислав Андрійович  доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії та історії держави і права Навчально-наукового юридичного інституту Національного авіаційного університету (Київ, Україна)

Кіндюк Борис Володимирович  доктор юридичних наук, доктор географічних наук, професор, професор кафедри теорії та історії держави і права Тернопільського національного економічного університету (Тернопіль, Україна)

Клемпарський Микола Миколайович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного та господарського права Донецького юридичного інституту МВС України (Кривий Ріг, Україна)

Короєд Сергій Олександрович – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільного права і процесу ПВНЗ Університет Короля Данила (Івано-Франківськ, Україна)

Кравчук Мар’яна Юріївна  кандидат юридичних наук, викладач кафедри міжнародного права та європейської інтеграції Тернопільського національного економічного університету (Тернопіль, Україна)

Куліш Анатолій Миколайович  доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, директор ННІ права Сумського державного університету (Суми, Україна)

Ладиченко Віктор Валерійович  доктор юридичних наук, професор, професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Національного університету біоресурсів і природокористування України (Київ, Україна)

Легенький Микола Іванович – доктор юридичних наук, доцент, докторант кафедри адміністративного права і процесу Національного університету «Львівська політехніка» (Львів, Україна)

Лютіков Павло Сергійович  доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету (Запоріжжя, Україна)

Лоредана Джані Агуіре  доктор права, професор, професор Римського європейського університету (Італійська Республіка)

Лоренцмайєр Штефан  доктор юридичних наук, професор, керівник міжнародних програм юридичного факультету Аугсбурзького університету (Аугсбург, Федеративна республіка Німеччина)

Макарова Тамара Іванівна  доктор юридичних наук, професор, професор кафедри екологічного і аграрного права Білоруського державного університету (Мінськ, Республіка Білорусь)

Мельничук Ольга Федорівна  доктор юридичних наук, доцент, декан факультету менеджменту та права Вінницького національного аграрного університету (Вінниця, Україна)

Мустафазаде Айтен Інглаб  доктор юридичних наук, професор, директор Інституту права та прав людини Національної Академії Наук Азербайджану, депутат Міллі Меджлісу Азербайджанської Республіки (Азербайджанська Республіка)

Овчарук Сергій Станіславович  доктор юридичних наук, Заслужений юрист України, доцент кафедри адміністративного та митного права Університету митної справи та фінансів (Дніпро, Україна)

Остапенко Олексій Іванович  доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права і процесу Національного університету «Львівська політехніка» (Львів, Україна)

Панталієнко Петро Васильович – кандидат юридичних наук, доцент Національного університету біоресурсів і природокористування України, Заслужений юрист України, суддя Верховного Суду України у відставці, Почесний професор (Київ, Україна)

Позняков Спартак Петрович  доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри господарського права і процесу Університету державної фіскальної служби України (Ірпінь, Україна)

Рєзнік Олег Миколайович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Сумського державного університету (Суми, Україна)

Самохін Анатолій Вікторович  доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, завідувач відділенням травматології, керівник міського центру ургентної спеціалізованої ортопедо-травматологічної допомоги Київської міської клінічної лікарні № 12 (Київ, Україна)

Світличний Олександр Петрович  доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного та господарського права Національного університету біоресурсів і природокористування України (Київ, Україна)

Сидор Вікторія Дмитрівна  доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету «Одеська юридична академія» (Одеса, Україна)

Фунта Растіслав – доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного та європейського права Університету Данубиус (Сладковічово, Словацька Республіка)

Юринець Юлія Леонідівна – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри конституційного і адміністративного права Національного авіаційного університету (Київ, Україна)

Яра Олена Сергіївна  кандидат юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України (Київ, Україна)