Редакційна колегія

Головний редактор: Омельчук Василь Андрійович – доктор юридичних наук, професор, Київський кооперативний інститут бізнесу та права, завідувач кафедри права (Київ, Україна)

Заступник головного редактора: Курило Володимир Іванович – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, Національний університет біоресурсів і природокористування України, завідувач кафедри адміністративного та фінансового права (Київ, Україна)

Секретар редакційної колегії: Мушенок Віктор Васильович – доктор юридичних наук, доцент, Київський національний торгівельно-економічний університету, доцент кафедри загально-правових дисциплін (Київ, Україна)

 

Члени редакційної колегії:

Член редакційної колегії: Арістова Ірина Василівна – доктор юридичних наук, професор, Сумський національний аграрний університет, завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права (Суми, Україна)

Член редакційної колегії: Бондаренко Ігор Іванович – доктор юридичних наук, професор, Міжнародна академія безпеки, президент (Братислава, Словацька Республіка)

Член редакційної колегії: Галунько Валентин Васильович – доктор юридичних наук, професор, Науково-дослідний інститут публічного права, директор (Київ, Україна)

Член редакційної колегії: Гиренко Інна Володимирівна – доктор юридичних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України, професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства (Київ, Україна)

Член редакційної колегії: Глушков Валерій Олександрович – доктор юридичних наук, професор, Київський кооперативний інститут бізнесу та права, професор кафедри права (Київ, Україна)

Член редакційної колегії: Головко Олександр Миколайович – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, професор кафедри державно-правових дисциплін (Харків, Україна)

Член редакційної колегії: Грохольський Володимир Людвігович – доктор юридичних наук, професор, Одеський державний університет  внутрішніх справ, професор кафедри кібербезпеки та інформаційного забезпечення (Одеса, Україна)

Член редакційної колегії: Єлісєєв В’ячеслав Сергійович – доктор юридичних наук, доцент, Московський державний юридичний університет імені О.Є. Кутафіна (МГЮА), професор кафедри екологічного та природоресурсного права (Москва, Російська Федерація)

Член редакційної колегії: Мустафазаде Айтен Інглаб - доктор юридичних наук, професор, директор Інституту права та прав людини Національної Академії Наук Азербайджану,  депутат Міллі Меджлісу Азербайджанської Республіки (Азербайджан)

Член редакційної колегії: Іманли Магомед Нагі - доктор юридичних наук, професор (Азербайджан)

Член редакційної колегії: Калюжний Ростислав Андрійович – доктор юридичних наук, професор, Національний авіаційний університет, професор кафедри теорії та історії держави і права Навчально-наукового юридичного інституту (Київ, Україна)

Член редакційної колегії: Кіндюк Борис Володимирович – доктор юридичних наук, доктор географічних наук, професор, Тернопільський національний економічний університет, професор кафедри теорії та історії держави і права (Тернопіль, Україна)

Член редакційної колегії: Клемпарський Микола Миколайович – доктор юридичних наук, професор, Донецький юридичний інститут МВС України, професор кафедри цивільного та господарського права (Кривий Ріг, Україна)

Член редакційної колегії: Макарова Тамара Іванівна – доктор юридичних наук, професор, Білоруський державний університет, професор кафедри екологічного і аграрного права (Мінськ, Республіка Білорусь)

Член редакційної колегії: Мельничук Ольга Федорівна – доктор юридичних наук, доцент, Вінницький національний аграрний університет, декан факультету менеджменту та права (Вінниця, Україна)

Член редакційної колегії: Овчарук Сергій Станіславович – доктор юридичних наук, Заслужений юрист України, Університет митної справи та фінансів, доцент кафедри адміністративного та митного права (Київ, Україна)

Член редакційної колегії: Остапенко Олексій Іванович – доктор юридичних наук, професор, Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри адміністративного права і процесу (Львів, Україна)

Член редакційної колегії: Пивовар Юрій Ігорович - доктор філософії в галузі права, доцент (Київ, Україна)

Член редакційної колегії: Позняков Спартак Петрович – доктор юридичних наук, доцент, Університет державної фіскальної служби України, професор кафедри господарського права і процесу (Ірпінь, Україна)

Член редакційної колегії: Світличний Олександр Петрович – доктор юридичних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України,  професор кафедри цивільного та господарського права (Київ, Україна)

Член редакційної колегії: Сидор Вікторія Дмитрівна – доктор юридичних наук, доцент, Національний університет «Одеська юридична академія», професор кафедри аграрного, земельного та екологічного права (Чернівці, Україна)

Член редакційної колегії: Таранова Тетяна Сергіївна - доктор юридичних наук, професор (Мінськ, Республіка Білорусь)

Член редакційної колегії: Самохін Анатолій Вікторович – доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, Київська міська клінічна лікарня № 12, завідувач відділенням травматології, керівник міського центру ургентної  спеціалізованої ортопедо-травматологічної допомоги (Київ, Україна)

Член редакційної колегії: Олійник Анатолій Юхимович - кандидат юридичних наук, професор (Київ, Україна)

Член редакційної колегії: Панталієнко Петро Васильович – кандидат юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України, суддя Верховного Суду України у відставці (Київ, Україна)

Член редакційної колегії: Хіміч Ольга Миколаївна - кандидат юридичних наук (Київ, Україна)

Член редакційної колегії: Легенький Микола Іванович - кандидат педагогічних наук, доцент, Національний університет «Львівська політехніка», докторант кафедри адміністративного права і процесу (Київ, Україна)

Член редакційної колегії: Лоредана Джані Агуіре – доктор права, професор, Римський європейський університет, професор (Італійська Республіка)

Член редакційної колегії: Лоренцмайєр Штефан – доктор юридичних наук, професор, Аугсбурзький університет, керівник міжнародних програм юридичного факультету (Аугсбург, Федеративна Республіка Німеччина)

Член редакційної колегії: Фунта Растіслав – доктор юридичних наук, доцент, Университет Данубиус, доцент кафедри міжнародного та європейського права (Сладковічово, Словацька Республіка)