logo-text-ua

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА НАУКОВА РАДА

ВАРНЕНСЬКИЙ ВІЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ «ІНТЕРНАУКА»

запрошують прийняти участь в

Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка, фінанси і право в XXI столітті: аналіз тенденцій та перспективи розвитку» (Варна, Болгарія)

26.06.17 – 01.07.17 

реєстрація

Скачати інформаційний лист

Для участі в конференції запрошуються: вчені, аспіранти, докторанти, здобувачі, викладачі, студенти, спеціалісти фінансових ринків.

Орієнтовна кількість учасників: 60 осіб.

 

За підсумками проведення конференції всі наукові напрацювання будуть опубліковані у збірнику тез. Матеріали будуть розміщені на офіційному веб-сайті Міжнародного наукового журналу «Інтернаука», в бібліографічній базі РІНЦ (eLIBRARY.ru).

Кожному автору буде спрямована друкована версія збірника тез та сертифікат учасника європейської конференції, який відповідає вимогам Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затверджений Наказом Міністерства освіти і науки України № 13 від 14.01.2016 р.

 

Секції конференції:

Секція 1. PR, реклама і маркетинг.

Секція 2. Банківська справа.

Секція 3. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит.

Секція 4. Демографія, економіка праці та управління персоналом.

Секція 5. Інвестиції та інновації.

Секція 6. Логістика.

Секція 7. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Секція 8. Міжнародна економіка.

Секція 9. Менеджмент і практики управління.

Секція 10. Податкова політика.

Секція 11. Проблеми макроекономіки.

Секція 12. Проблеми мікроекономіки.

Секція 13. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Секція 14. Статистика.

Секція 15. Торгівля і ланцюг поставок.

Секція 16. Управління змінами.

Секція 17. Фінанси, гроші і кредит, страхування і біржова справа.

Секція 18. Ціноутворення.

Секція 19. Економічна безпека.

Секція 20. Економічна кібернетика.

Секція 21. Економіка навколишнього середовища.

Секція 22. Економіка і управління якістю.

Секція 23. Економічна теорія та історія економічної думки.

Секція 24. Право в цифрову епоху.

Графік конференції:

Дата початку конференції

«26» червня 2017 року

Дата закінчення конференції

«01» липня 2017 року

Крайній термін прийому матеріалів

«31» травня 2017 року

Розсилка pdf-версії збірників

до «26» червня 2017 року

Розсилка друкованої версії збірників та сертифікатів

до «15» липня 2017 року

Розміщення матеріалів в РІНЦ

Протягом 3-х місяців після проведення конференції

 

Форма участі в конференції: очна; дистанційна, шляхом обговорення статей на веб-сайті Міжнародного наукового журналу «Інтернаука».

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська, болгарська.

Учасникам конференції (студентам, аспірантам, докторантам, викладачам, співробітникам компаній і державних органів), на вимогу, може бути надіслано офіційне запрошення.

 

Для участі необхідно (до терміну дедлайн):

 1. Заповнити заявку на участь (співавтори заповнюють одну заявку).
 2. Відправити електронний варіант матеріалів і інформацію про сплату організаційного внеску на адресу: info@frada.com.ua.
 • Після заповнення онлайн-заявки на участь, протягом 3-х робочих днів Секретаріат надішле підтвердження і реквізити для оплати.
 • У разі неотримання підтвердження – необхідно повторно направити матеріали і зв’язатися з оргкомітетом (у письмовому або телефонному режимах).

Розмір організаційного внеску для очної участі*:

250,00 ЄВРО**

При оплаті до 30.04.2017

300,00 ЄВРО

При оплаті після 30.04.2017

Курс євро розраховується на день оплати як середній курс ПАТ КБ «Приватбанк»

* Організаційний збір покриває такі витрати:

 1. Проїзд в комфортабельному автобусі.
 2. Проживання в комфортних 2-х місних номерах з кондиціонером в готелі при Варненському Вільному Університеті (Готель знаходиться в 10 хвилинах від моря).
 3. Участь в пленарному засіданні конференції.
 4. Друкована та pdf-версія збірників матеріалів.
 5. Сертифікати учасників міжнародної конференції.
 6. Візова підтримка (учасники конференції матимуть можливість відкрити БЕЗКОШТОВНУ ШЕНГЕНСЬКУ ВІЗУ)

** Авторам журналу і учасникам попередніх конференцій, які проводилися спільно з Міжнародними науковим журналом «Інтернаука», надається знижка в розмірі 5%.

У разі відмови від участі в очній програмі конференції, учаснику повертається 15% від суми організаційного внеску, протягом місяця після дати проведення конференції та надається право розмістити матеріали в збірнику матеріалів конференції.

Програма конференції:

25.06.2017: Виїзд з Києва.

26.06.2017: Прибуття в м Варна, поселення в готель, вільний час.

27.06.2017. Вільний час.

                     17:00 пленарне засідання

28.06.2017. Вільний час. Екскурсійна програма.

29.06.2017. Вільний час.

                     17:00 пленарне засідання

30.06-01.07.2017. Вільний час. Екскурсійна програма.

02.07.2017. Виїзд з м Варна до Києва.

Додатково оплачується:

 1. Екскурсійна програма.
 2. Особисті витрати.
 3. Харчування.
 4. Страховка.

Розмір організаційного внеску для дистанційної участі *:

Валюта платежу

 

UAH

RUB

USD

360,00

1400,00

20,00

Тези до 5 сторінок

15,00

70,00

1,00

Кожна наступна сторінка

Реквізити для сплати організаційного внеску висилаються після отримання організаційним комітетом тез і заповнення онлайн заявки.

______________________________________________________________________________________

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

Тези мають бути виконані на актуальну тему, містити результати самостійного дослідження, оформлені відповідно до таких вимог:

Обсяг тез: не більше 5-ти сторінок, формат сторінки – А4 (297х210 мм), орієнтація – книжна. Кожна наступна сторінка під час публікації – 15 гривень/50руб/1$ за 1 од.;

Поля: всі поля – 25 мм;

Шрифт: Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal. Допускається використання шрифту меншого розміру (10 пунктів) для другорядних елементів тексту;

Вирівнювання тексту: по ширині;

Абзацний відступ: 1,25;

Нумерація сторінок не ведеться;

 • Малюнки і таблиці необхідно подавати в статті після тексту, де вони вперше згадуються або на наступній сторінці. Розмір тексту таблиці – 12, інтервал – 1. Цифровий матеріал подається в таблиці, яка має порядковий номер, назву (друкується над таблицею посередині напівжирним шрифтом) і вирівняна по правій стороні (наприклад, Таблиця 1). Малюнок має бути єдиним графічним об’єктом (тобто згрупованим). Формат таблиці і малюнків – книжний;
 • Формули мають бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул Microsoft Word for Windows);
 • Посилання на літературу в тексті треба подавати у квадратних дужках, наприклад, [3, с. 35; 8, с. 56–59], де перша цифра – це порядковий номер джерела у списку літератури, а друга – сторінка цього джерела, на яку дослідник посилається; одне джерело від іншого виокремлюється крапкою з комою. Бібліографічний список подається після тез під заголовком «Література».
 • Назва файлу: це – прізвище та ініціали автора, написані англійською мовою (наприклад, Kovalenko O.M).

СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ

 • 1. Назва секції: вирівнювання по лівому краю, шрифт – курсив.

  2. Прізвище, ім’я, по батькові: вирівнювання по правому краю, шрифт – напівжирний, всі слова великими буквами.

  3. Науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (навчання): вирівнювання по правому краю, шрифт – курсив.

  4. Назва тез: вирівнювання по центру, шрифт – напівжирний, всі слова великими буквами (до десяти слів).

  5. Текст тез.

  6. Література.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ

Секція: Фінанси, гроші і кредит

КОЛОБОВ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ

аспірант кафедри менеджменту

Львівська комерційна академія

м. Львів, Україна

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ «РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ»

Текст тез

Література:

 1. Захарова О. Д. Теоретические аспекты определения экономической сущности понятия “региональная система” в контексте регионализации экономики / О. Д. Захарова // Экономика и управление. – 2014. – № 1. – С. 46-51.

 

 

Звіт про конференцію в Буковелі 21-24 березня 2016 року

 (ссылка)

Звіт про конференцію в Буковелі 20-23 березня 2017

(ссылка)