Issues of the magazine for 2017
ХXIV International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 09/28/2017 (Joint conference with the International Scientific Centre)

XІ International scientific and practical conference «Scientific debate: the issue of Economy and Finance», 09/29/2017 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

X International scientific-practical conference "Actual problems of Economics and Finance", 07/31/2017 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

XXII International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 07/28/2017 (Joint conference with the International Scientific Centre)

XXI International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 06/29/2017 (Joint conference with the International Scientific Centre)

IX International scientific and practical conference «The global problems of economy and finance», 05/31/2017 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

XX International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 05/30/2017 (Joint conference with the International Scientific Centre)

"Trends in the development of national economies: economic and legal dimension" 18-19.05.2017 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Council)

XIX International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 04/27/2017 (Joint conference with the International Scientific Centre)

IX International scientific-practical conference "Scientific debate: the issue of economy and financ", 03/31/2017 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

XVIII International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 03/30/2017 (Joint conference with the International Scientific Centre)

ISPC «Economics, Finance and Management in the XXI Century: Analysis of Trends and Development Prospects», March 20–23, 2017 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

VIII International scientific-practical conference "The global problems of economy and finance", 02/27/2017 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

XVII International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 02/27/2017 (Joint conference with the International Scientific Centre)

VIII International scientific and practical conference "Actual problems of economy and finance", 01/31/2017 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

XVI International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 01/30/2017 (Joint conference with the International Scientific Centre)

XV International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 12/28/2016 (Joint conference with the International Scientific Centre)

VIII International scientific-practical conference "Scientific debate: the issue of economy and financ", 28.12.2016 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

VII International scientific-practical conference "The global problems of economy and finance", 30.11.2016 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

XIV International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 11/29/2016 (Joint conference with the International Scientific Centre)

VII International scientific and practical conference "Actual problems of economy and finance", 10/31/2016 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

XIІI International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 10/28/2016 (Joint conference with the International Scientific Centre)

VII International scientific and practical conference «Scientific debate: the issue of economy and finance», 09/30/2016 30.06.2016 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

XII International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 09/29/2016 (Joint conference with the International Scientific Centre)

XІ International scientific-practical conference "Actual problems of modern science", 08/30/2016 (Joint conference with the International Scientific Centre)

ІV International scientific-practical conference "Economics and Management in the XXI century: analysis of trends and prospe", 29.07.2016

X International scientific-practical conference "Actual problems of modern science", 07/28/2016 (Joint conference with the International Scientific Centre)

VІ International Scientific-Practical Conference "Actual problems of Economy and Finance", 30.06.2016 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

IX International scientific-practical conference "Actual problems of modern science", 06/29/2016 (Joint conference with the International Scientific Centre)

VI International scientific-practical conference "Scientific debate: the issue of economy and finance", 31.05.2016 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

VIII International scientific-practical conference "Actual problems of modern science", 05/30/2016 (Joint conference with the International Scientific Centre)

V International scientific-practical conference "The global problems of economy and finance", 29.04.2016 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

VII International scientific-practical conference "Actual problems of modern science", 04/28/2016 (Joint conference with the International Scientific Centre)

VI International scientific-practical conference "Actual problems of modern science", 03/31/2016 (Joint conference with the International Scientific Centre)

ІІ International scientific-practical conference "Economics and Management in the XXI century: analysis of trends and prospe", 30.03.2016

V International Scientific-Practical Conference "Actual problems of Economy and Finance", 21-24.03.2016 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

V International scientific-practical conference "Scientific debate: the issue of economy and finance", 26.06.2016 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

II International Scientific and Practical Conference “Scientific Debate: Actual Problems of Medicine” 02/20/2016 (Joint conference with International Scientific Centre)

IV International scientific-practical conference "Actual problems of modern science", 12/29/2015 (Joint conference with the International Scientific Centre)

IV International scientific-practical conference "The global problems of economy and finance", 28.12.2015 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

IV International scientific-practical conference "Actual problems of economy and finance", 30.11.2015 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

IV International scientific-practical conference "Scientific debate: the issue of economy and finance", 29.10.2015 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

International scientific and practical conference “Scientific debate: actual problems of medicine” 10/28/2015 (Joint conference with International Scientific Centre)

III International scientific-practical conference "The global problems of economy and finance," 9/30/2015 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

III International scientific-practical conference "Actual problems of economy and finance," 8/31/2015 (Joint Conference with the Financial and Economic Scientific Union

"The scientific debate: the issue of Economy and Finance", 30.06.2015 (Joint conference with Financial and Economic Scientific Union)

Actual problems of modern science, 06/29/2015 (joint conference with the International Scientific Centre)

Global problems of the economy and finances, 28.05.2015 (Joint conference with Financial and Economic Scientific Union)

Actual problems of the economy and finances, 29.04.2015 (Joint conference with Financial and Economic Scientific Union)

Scientific debate: the issue of Economy and Finance, 03/31/2015 (Joint Conference on Financial and Economic scientific board)

Actual problems of the modern science, 27.03.2015 (Joint conference with International Scientific Center)

Global problems economic and finance, 27.02.2015 (Joint conference with the financial and economic research council)Вергун А. Р. Хірургічна оніхопатологія: нозологічні форми, деякі етіопатогенетичні аспекти особливостей комплексного лікування // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №14.


Branch of science: Medical sciences
Read onlineDownload

Макевнин А. И., Працко Г. С. Практические особенности доказывания в суде апелляционной инстанции по гражданским делам // Международный научный журнал "Интернаука". - 2017. - №14.


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload

Заболотний О. В. Зовнішні та внутрішні загрози економічній безпеці підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №14.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Сохацький А. В., Романенко Є. М., Іванисенко І. С. Моделювання ланцюгових критичних ситуацій в щільному транспортному потоці // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №14.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload

Тодорашко В. В., Гедзюк В. А. Формування сприятливого підприємницького клімату  в умовах фінансово-економічної нестабільності // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №13.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Волощук Ю. І.Мультикультуралізм як домінантний чинник розвитку київської скрипкової школи // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №14.


Branch of science: Art
Read onlineDownload

Погребняк О. Ю., Сабаш І. О. Особливості формування місцевих бюджетів в умовах децентралізації  // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №13.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Іванова І. А., Дмитренко Д. В. Формування ефективної кредитної політики в умовах фінансово-економічної нестабільності // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №13.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Живіцький С. О., Рябчук Р. В. Перспективи розвитку регіонального страхового ринку  // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №13.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Гороховська Ю. І., Бутенко А. І. Формування ефективного механізму ресурсного забезпечення банківської системи // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №13.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Войтюк М. М. Інституціоналізація соціальної політики в Україні: стан, тенденції, перспективи // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №13.


Branch of science: Public administration
Read onlineDownload

Зоріна О. І., Мкртичьян О. М. Шляхи підвищення ефективності діяльності малодіяльних ділянок залізниць України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №13.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Vovk S. Negative changes in the health of Ukraine's population as a perspective of systemic social changes // International scientific journal "Internauka". - 2017. - №13.


Branch of science: Public administration
Read onlineDownload

Дончевська Р. С., Двірна Ю. О. Конкурентоспроможність зерна кукурудзи різних сортів, що використовується для виробництва харчових продуктів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №13.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload

Козубей І. П. Принципи та підходи до оцінки фінансової стійкості підприємств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №13.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Сергєєнкова О. П. Рефлексія як механізм професійної самореалізації викладача вищої школи // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №13.


Branch of science: Psychological science
Read onlineDownload

Набока К. О. Контрольно-наглядові функції держави у сфері земельних відносин в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №13.


Branch of science: Public administration
Read onlineDownload

Дєгтяр О. А. Теоретичні засади формування маркетингового механізму державного управління розвитком регіону // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №13.


Branch of science: Public administration
Read onlineDownload

Мухсинова Л. Х., Криволапов В. С. Противодействие фаворитизму как фактору торможения современной российской экономики // Международный научный журнал "Интернаука". - 2017. - №13.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Чорнобай А. В. Економіко-правові засади оплати праці // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №13.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload
Страницы:123...3132